III Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Podatkowego

Baner wwww

W imieniu Koła Naukowego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego, opiekuna koła Prof. Witolda Modzelewskiego, oraz Fundacji Rozwoju Studentów mamy przyjemność zaprosić Państwa na III Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Podatkowego i Finansowego. Temat przewodni tegorocznej edycji to: „Podatkowe aspekty restrukturyzacji spółek”.

12 – 13 maja 2016, Uniwersytet Warszawski

Zarejestruj się już dziś 

Regulamin do pobrania – REGULAMIN III OZKPPIF

12.05.2016 – Aula Wydziału Neofilologii (budynek naprzeciwko BUW-u), ul. Dobra 55
13.05.2016 – Sala Kolumnowa Instytutu Historycznego UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

W dniach 12-13 maja odbędzie się III Ogolnopolski Zjazd Kól Naukowych Prawa Podatkowego
I Finansowego organizowany przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego WPIA UW oraz Fundację Rozwoju Studentów.

Jest to kontynuacja projektu zapoczątkowanego w 2013 roku.Głównym celem wydarzenia jest poszerzenie wiedzy wsród studentów na temat prawa podatkowego. Temat przewodni tegorocznej edycji bedzie koncentrował się na podatkowych aspektektach restrukturyzacji spółek. Swoją wiedzą oraz opinią podzielą się specjaliści z zakresu prawa podatkowego oraz studenci podczas swoich wystapień.
Ciekawym punktem tegorocznej edycji będzie debata unwersytecka,podczas której studenci będą mieli możliwość wymiany swoich poglądów z cenionymi ekspertami i praktykami.
Dla uczestników wydarzenia zostały zaplanowane również warsztaty praktyczne, które zostaną poprowadzone przez sponsorów wydarzenia.
Referaty prelegentów, w tym prelegentów studenckich, zostaną wydane w formie publikacji naukowej, gratyfikującej pracę naukową uczestników, co także będzie stanowiło materialne podsumowanie wydarzenia.
Zaproszone osoby po zakończeniu pierwszego dnia konwentu będą mogły podzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z innymi uczestnikami w niezobowiązującej atmosferze przy lampce wina podczas wieczornych podsumowań.

Harmonogram

 

Chcielibyśmy kontynuować ideę ogólnopolskiego forum do dyskusji na temat dziedziny prawa, która cieszy się naszym szczególnym zainteresowaniem. Dlatego liczymy na to, że nie zabraknie Was także w tym roku.
Serdecznie zapraszamy!

12.05.2016 – Aula Wydziału Neofilologii (budynek naprzeciwko BUW-u), ul. Dobra 55

13.05.2016 – Sala Kolumnowa Instytutu Historycznego UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

WYSTĄPIENIA STUDENCKIE

Poniżej znajdują się wymagania wymagania dotyczące nadsyłania abstraktów na czynny udział w III Ogólnopolskim Zjeździe Kół Naukowych Prawa Podatkowego i Finansowego.

Temat: Podatkowe aspekty restrukturyzacji spółek.

Termin nadsyłania abstraktów: 29.04.2016 r. na adres: knpp.uw@gmail.com

1. Czcionka:
a) Times New Roman, Normal,
b) rozmiar: 12,
c) zaznaczenie ważniejszych fragmentów/słów: bold.

2. Odstępy i marginesy:

a) odstępy między linijkami (interlinia): 1,5 wiersza,
b) ustawienia strony: standardowe (marginesy z góry, z dołu, z prawej i lewej strony na 2,5 cm).

3. Treść:

a) Abstrakt powinien być skrótowym przedstawieniem głównych problemów i wątków pracy.
b) W abstrakcie należy umieścić imię i nazwisko autora, rok studiów, oraz nazwę uczelni, do której autor uczęszcza.
c) Do abstraktu należy dołączyć wykaz wykorzystanych źródeł i literatury (bibliografia załącznikowa).
d) Abstrakt powinien zawierać od 800 do 1000 znaków typograficznych (włącznie ze spacjami).