Mobilne Centrum Prezentacyjne

Prezentacja1

Czym jest Mobilne Centrum Prezentacyjne (MCP) ?
MCP zostało stworzone w ramach projektu: „Czas Na Rozwój” dofinansowanego ze środków „Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Fundacje Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.
W ramach projektu Fundacja nieodpłatnie udostępnia sprzęt multimedialny, organizacjom studenckim i grupom nieformalnym działającym na rzecz środowiska akademickiego na potrzeby organizowanych przez nie wydarzeń o charakterze niekomercyjnym (konferencji, sympozjów, zjazdów etc.).

Jaki sprzęt stanowi wyposażenie MCP?
1 Projektor NEC VE281
2 Laptop HP 15
3 Torba na projektor
4 Półka do projektora
5 Ekran manualny

Kto może ubiegać się o nieodpłatne użyczenie sprzętu multimedialnego?
O nieodpłatne użyczenie może ubiegać się każda organizacja Studencka oraz grupa nieformalna, która zamierza użyć go w celach niekomercyjnych.

Z jakim wyprzedzeniem należy zarezerwować MCP?
By móc skorzystać z MCP należy minimum 14 dni wcześniej skontaktować się z sekretariatem Fundacji celem zarezerwowania sprzętu w danym terminie.

Jakie są obowiązki przy nieodpłatnym użyczeniu?
Szczegółowe obowiązki znajdują się w regulaminie korzystania z MCP.

Regulamin MCP – Kliknij Aby pobrać