Instytut Karier

Winning team

Instytut Karier Fundacji Rozwoju Studentów oferuje innowacyjne staże, warsztaty, szkolenia i konsultacje związane z aktywizacją zawodową i planowaniem kariery. Jest to program dedykowany dla wszystkich studentów, którzy chcą efektywnie wykorzystać swój czas i zacząć zdobywanie doświadczenia już na studiach.

Mamy świadomość tego jak dużą część naszego życia stanowi praca, dlatego pomagamy w kompleksowy i zaplanowany sposób rozpocząć życie zawodowe. Wspieramy również partnerów programu w procesie pozyskiwania kompetentnych, rzetelnych i kreatywnych pracowników.


Buduj z nami swoją karierę!

Jakie praktyki podejmować?

Jakie umiejętności rozwijać?

Jak dobrze wypadać na rozmowach kwalifikacyjnych?

Gdzie znaleźć praktyki?

Fundacja Rozwoju Studentów jest organizacją, która dostrzega problem polskiego systemy szkolnictwa wyższego. Studenci kończący uczelnie wyższe nie są wyposażeni w pakiet umiejętności, które pozwalają na szybkie i skuteczne odnalezienie się na rynku pracy. Fundacja Rozwoju Studentów jako organizacja ogólnopolska chce wspierać studentów przekazując im te umiejętności, których na studiach się nie naucza, a które są niezwykle cenione przez pracodawców.

W ramach Instytutu Kariery Fundacja Rozwoju Studentów wspiera studentów poprzez:

# doradztwo w sprawach związanych z rozwojem kariery,

# pomoc w znalezieniu odpowiednich kursów rozwijających umiejętności cenione przez pracodawców,

# tworzenie płaszczyzny relacji pomiędzy przedsiębiorcami a studentami,

# organizację praktyk u partnerów fundacji,

# organizację kursów i szkoleń mających za przedmiot komunikację niewerbalną, techniki negocjacji, umiejętności interpersonalne.

Jeżeli jestem ambitnym studentem, który chce nadać swojej karierze odpowiedni tor skontaktuj się z nami!