Zespół Fundacji

IMG_1767

Paweł Kurkowski

Project Manager Fundacji Rozwoju Studentów

Absolwent Warszawskiego liceum im. Joachima Lelewela. Od 2011 roku jest studentem Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 roku rozpoczął studia równoległe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo

Doświadczenie zawodowe zdobywał realizując cykl praktyk w jednych z najbardziej renomowanych kancelariach prawnych w Warszawie – Kancelarii notarialnej Jacka Kossewskiego i Anny Kulki oraz Kancelarii prawnej Morawski & Wspólnicy. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Jest współtwórcą Społecznych Warsztatów Parlamentarnych „Młodzi w Demokracji”, ponadto w latach 2013 – 2014 był aktywnym wolontariuszem działu komunikacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu Uczelnianej Organizacji Studenckiej University of Warsaw Student Business Club.

Z Fundacją Rozwoju Studentów związany jest od marca 2015 roku. Powierzono mu nadzór nad realizacją projektów programu „Przedsiębiorczy Student”.

W czasie wolnym oddaje się swoim pasjom, piłce nożnej oraz gotowaniu.

Kontakt – p.kurkowski@rozwojstudenta.pl


IMG_1698Piotr Srebro

Project Manager Fundacji Rozwoju Studentów

Absolwent Warszawskiego liceum im. Antoniego Dobiszewskiego. W latach 2011-2012 realizował roczny program Bridge Year na hiszpańskiej uczelni Universidad de Navarra. Od 2012 roku jest studentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz w podstawowym zakresie językiem hiszpańskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych – Kancelarii Komorniczej Andrzeja Mularzuk oraz Kancelarii Adwokackiej Grzegorza Parchimowicza i Jerzego Kwaśniewskiego, gdzie po licznych sukcesach, zatrudniono go na stanowisku Office Managera. W przyszłości planuje przystąpić do egzaminu zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej i rozpocząć działalność zawodową pod szyldem własnej kancelarii prawnej.

Swój kontakt ze światem biznesu rozpoczynał jako Wolontariusz Towarzystwa Biznesowego Warszawskiego, skutecznie realizując powierzane mu zadania. W 2014 roku został współzałożycielem Uczelnianej Organizacji Studenckiej University of Warsaw Student Business Club, działającej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Z Fundacją Rozwoju Studentów związany jest od początku jej istnienia. Liczne sukcesy odnoszone w trakcie powierzanych mu zadań skłoniły Zarząd Fundacji do zaproponowania mu stanowiska Project Managera, które piastuje od 2015 roku.

Prywatnie wielki fan piłki nożnej i współczesnej kinematografii.

Kontakt – p.srebro@rozwojstudenta.pl


IMG_1791Adrianna Biernacka

Wolontariusz Fundacji Rozwoju Studentów

Absolwentka Warszawskiego Liceum im. Tadeusza Reytana. Od 2012 roku jest studentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo. W 2013 roku rozpoczęła kurs kwalifikacyjny o profilu- technik hodowca koni, który realizowany jest w Zespole Szkół Rolnych im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Od 2014 roku z sukcesami realizuje swoje pierwsze przedsięwzięcie, na które uzyskała dotację z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu „Młody Rolnik” realizowanego przez ARiMR w PROW 2007-2013.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako praktykant w Kancelarii Podatkowo-Księgowej Biernackich s.c. oraz Kancelarii Adwokackiej Karoliny Wojciechowskiej. W przyszłości planuje łączyć pasję jeździectwa i hodowli koni z biznesem.

Od 2015 roku aktywnie angażuje się w działania realizowane przez Fundację Rozwoju Studentów, po przez uczestnictwo w organizacji i przygotowywaniu projektów. Jest stałym współpracownikiem Fundacji Rozwoju Studentów w charakterze Wolontariusza działającym na podstawie umowy o wolontariacie.

Prywatnie wielka pasjonatka jeździectwa, górskich wycieczek, sportów zimowych oraz aktywnego wypoczynku.


IMG_1689Mateusz Muchel

Project Manager Fundacji Rozwoju Studentów

Absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim. W trakcie klasy maturalnej zdobył tytuł finalisty etapu centralnego LIII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, tym samym uzyskał zwolnienie z matury z Wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Student IV roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Aktywnie zaangażowany w ruch naukowy. Prezes Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej „Ius et Civitas” oraz prezes Koła Naukowego Prawa Niemieckiego i Niemieckiej Kultury Prawnej. Organizator licznych spotkań i konferencji na Wydziale.

Prelegent na licznych ogólnopolskich konferencjach prawniczych. Autor publikacji naukowej „Przejawy ingerencji państwa w sferę własności prywatnej w świetle myśli konserwatywnej”. Stypendysta Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.

Odbył praktyki w Trybunale Konstytucyjnym oraz Ministerstwie Skarbu Państwa. Z Fundacją związany od czerwca 2015. Zajmuje się koordynacją projektu „Akademia Studenckich Startupów”.

Kontakt – m.muchel@rozwojstudenta.pl


IMG_1712Dariusz Mańka

Wolontariusz Fundacji Rozwoju Studentów

Absolwent I LO im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach. Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej i stypendysta Prezesa Rady Ministrów.

Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aktywny uczestnik ruchu naukowego. Wiceprezes Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej „Ius et Civitas” oraz Koła Naukowego Prawa Francuskiego i Romańskiej Kultury Prawnej. W roku akademickim 2015/2016 wiceprzewodniczący Prezydium Rady Kół Naukowych na WPiA UW. Student Centrum Prawa Francuskiego przy tym wydziale.

Prelegent na licznych konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Posługuje się językiem angielskim oraz francuskim. W przyszłości planuje rozwijać karierę naukową i przystąpić do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką.

Z Fundacją Rozwoju Studentów związany od czerwca 2015. Zajmuje się koordynacją projektu „Akademia Studenckich Startup’ów”. Prywatnie frankofil, pasjonat historii i pływania.

Kontakt – d.manka@rozwojstudenta.pl


IMG_1744Weronika Nowosielska

Wolontariusz Fundacji Rozwoju Studentów

Absolwentka XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Lider jednego z największych festiwali teatralnych wśród warszawskich szkół licealnych – „ Festiwal Teatralny w Czackim”. Od 2014 roku studiuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz w zakresie podstawowym językami rosyjskim i francuskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w  renomowanych warszawskich kancelariach prawnych: Łozowska & Reczyńska-Ratajczak oraz Dźwigała &  Ratajczak Kancelaria Prawna i Podatkowa.

Działania w Fundacji Rozwoju Studentów rozpoczęła w 2015 roku jako wolontariusz, obejmując następnie stanowisko lidera projektu w obszarze pozyskiwania funduszy.

Pasjonuje się muzyką i śpiewem. Swój wolny czas chętnie poświęca zdobywaniu nowych doświadczeń kulinarnych.

Kontakt – w.nowasielska@rozwojstudenta.pl


IMG_1660Alicja Flis

Wolontariusz Fundacji Rozwoju Studentów

Absolwentka IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Laureatka (6 miejsce) etapu centralnego XXXIX Olimpiady Historycznej, zwolniona z matury z historii na poziomie rozszerzonym.

Laureatka stypendium naukowego Prezesa Rady Ministrów RP, stypendium Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., oraz trzykrotna beneficjentka stypendium Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Studentka III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na pierwszym roku aktywna działaczka Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA), współorganizowała m.in. takie wydarzenie jak runda regionalna międzynarodowego konkursu ELSA Moot Court Competition.

Na I i II roku studiów odbywała praktyki w M.Szulikowski i Partnerzy Kancelarii Prawnej. Z Fundacją Rozwoju Studentów związana od października 2015 r. Prywatnie interesuje się historią i sportem, głównie siatkówką. Od niedawna jej pasją są podróże autostopem.

Kontakt – a.flis@rozwojstudenta.pl


IMG_1733Gabriela Stańczyk

Wolontariusz Fundacji Rozwoju Studentów

Absolwentka warszawskiego liceum im. Tadeusza Czackiego. Od 2013 roku studiuje Zarządzanie i Inżynierie Produkcji na Politechnice Warszawskiej.

Pierwsze doświadczenia zdobywała jako współorganizator jednego z największych festiwali wśród warszawskich liceów – Festiwalu Teatralnego w Czackim oraz jako członek Studenckiego Forum Business Centre Club gdzie odpowiadała za PR&Marketing przy wydarzeniach takich jak Inteligencja Finansowa czy BOSS. Podczas praktyk w Domu Maklerskim BOŚ poznała standardy obsługi klienta oraz zasady pracy zespołowej. Dzięki licznym praktykom managerskim rozwinęła umiejętności z zakresu organizacji pracy, zarządzania zespołem, wyznaczania i realizacji celów oraz kontaktów z podmiotami zewnętrznymi. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz w zakresie podstawowym językiem niemieckim.

Z Fundacją Rozwoju Studentów związana jest od października 2015 roku.

Swój czas wolny poświeca na rozwój pasji, uwielbia gotować i poszukiwać nowych smaków.

Kontakt – g.stanczyk@rozwojstudenta.pl


DSC_0208Maciej Jarosz

Wolontariusz Fundacji Rozwoju Studentów

Student  prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aktywny uczestnik ruchu naukowego. Członek Koła Naukowego Prawa Podatkowego i Finansowego Uniwersytetu Warszawskiego. Zdeklarowany działacz społeczny, udzielający się w wielu organizacjach społecznych.

Z Fundacją związany od 2016 roku. Współtworzył min. projekt III Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Prawa Podatkowego i Finansowego, kiedy to pełnił rolę lidera projektu.

Kontakt – m.jarosz@rozwojstudenta.pl