Zarząd Fundacji

IMG_1775

Bartłomiej Wiącek

Prezes Zarządu Fundacji

Absolwent dwujęzycznego liceum im. Miguela de Cervantes w Warszawie. Od 2012 roku jest studentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo.

W latach 2013-2014 prowadził własną działalność gospodarczą. Od 2014 roku jest prokurentem holdingu PRW Corporate Services, firmy specjalizującej się w doradztwie transakcyjnym i biznesowym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Biegle posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

Aktywnie poszerza wiedzę i rozwija umiejętności z zakresu prawa i ekonomii poprzez realizację cyklu praktyk w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych oraz w organizacjach non profit.

Pomysłodawca i współzałożyciel uczelnianej organizacji studenckiej University of Warsaw Student Business Club. Członek Studenckiego Forum Business Centre Club oraz Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa.

Wielki entuzjasta jeździectwa sportowego oraz nurkowania i żeglarstwa. Stale poszukuje nowych wyzwań i możliwości rozwoju osobistego.


IMG_1783

Marcin Pytkowski 

Członek Zarządu Fundacji

Absolwent Społecznego Liceum z Maturą Międzynarodową IB Raszyńska. Od 2012 roku jest studentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo.

Pierwsze kroki w biznesie stawiał pracując w działach sprzedaży takich firm jak Transfer Learning Solutions oraz Brian Tracy International Polska.

Od 2012 roku prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą MP Solutions Marcin Pytkowski, która zajmuje się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie e-learningu. W latach 2013-2015 MP Solutions realizowało projekt w zakresie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8.1 z osi Innowacyjnej Gospodarki „Opracowanie, wdrożenie i uruchomienie serwisu internetowego świadczącego usługi indywidualnego coachingu dla kadry zarządzającej i MŚP”. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad pół miliona złotych. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Aktywnie udziela się w życiu studenckim. Jest jednym z założycieli University of Warsaw Student Business Club. Osiąga liczne sukcesy na polu naukowym. Prywatnie wielki fan aktywnego spędzania czasu, gotowania oraz nawiązywania nowych znajomości.