Rada Fundacji

Grzegorz Pytkowski 

Przewodniczący Rady Fundacji

Prawdziwy „trendsetter” polskiej gospodarki, który łącząc doświadczenie z intuicją i wyczuciem rynku od lat wyprzedza swój czas. Charyzmatyczny lider, pionier nowoczesnych standardów zarządzania, najpierw nieruchomościami w Polsce, a następnie innowacyjnej edukacji, którą postrzega jako możliwość rozwoju i uczenia się przez całe życie. Takie rozumienie edukacji jest istotną zmianą paradygmatu myślenia o nauce, szkole, kształceniu się. Za słowami „edukacja to rozwój” kryje się indywidualizm, prawo do własnego zdania, ochrona kreatywności i niezależności, odpowiedzialność za działania, chęć stałego doskonalenia się bez oglądania się na rankingi. Zaczynał w roku 1985 od założenia studenckiej spółdzielni pracy, a już w 1990 roku, praktycznie bez kapitału inwestycyjnego, powołał do życia jedną z pierwszych rodzimych firm utrzymania czystości „GP”.

Po 3 latach firma zatrudniała już ponad 350 pracowników i jako jedna z pierwszych zastosowała światowe standardy działania w utrzymaniu czystości, na zawsze zmieniając jedną z najbardziej tradycyjnych branż w Polsce.

Po sprzedaży firmy niemieckiemu gigantowi Piepenbrock w 1994 roku, dwa lata później stworzył od zera kolejną firmę – GP Bis. W ciągu kilku lat firma doszła do 650 pracowników, szybko stając się awangardą nieznanej wtedy w Polsce dziedziny jaką było nowoczesne zarządzanie nieruchomościami i szeroko pojęty outsourcing obsługi firm. W roku 2002 Warsaw Business Journal sklasyfikował „GP Bis” na pierwszym miejscu rankingu firm zarządzających nieruchomościami, z portfelem 1.2 miliona m2 zarządzanych powierzchni, przed takimi gigantami, jak Sodexho czy Hochtief. Dziś przemysłowe zarządzanie nieruchomościami jest już silnie osadzone w krajobrazie gospodarczym Polski.

Tuż po roku 2000 wpłynął na kolejne dziewicze wody, jakimi w owym czasie w Polsce były nowe kierunki w edukacji. Stał się inicjatorem szeregu pionierskich przedsięwzięć edukacyjnych, które wyznaczyły zupełnie nowe kierunki w rozwoju edukacji w Polsce. Wraz z doradcą Rządu Brytyjskiego ds. Edukacji Colinem Rose, jako fundator powołał do istnienia, Instytut Nowoczesnej Edukacji, który skutecznie i z rozmachem wprowadza wśród Nauczycieli i Rodziców ideę szacunku do rozwoju i wspierania indywidualności. Był m.in. inicjatorem i współzałożycielem polskiego oddziału Brian Tracy International, jednej z najbardziej uznanych i największych światowych firm szkoleniowych, zajmujących się rozwojem osobistym i rozwojem organizacji; Instytutu Colina Rose – firmy, która wprowadziła do Polski najnowszą metodę superszybkiej nauki języków, dziś popularną m.in. wśród znanych gwiazd, ale także np. największych spółek kapitałowych, dowództwa Policji czy Biura Ochrony Rządu; projektu Eduscience – bodajże największego w historii Polski edukacyjnego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską – blisko 25 milionów zł. Projekt Eduscience, realizowany wspólnie z Polską Akademią Nauk i Ministerstwem Edukacji Narodowej, to pilotażowy program niezwykle innowacyjnej metody uczenia przedmiotów ścisłych na wszystkich poziomach edukacyjnych, obejmujący 3000 dzieci z 250 szkół w całym kraju. Na półmetku projektu jego efekty zostały ocenione bardzo wysoko. Sukces projektu oznaczać będzie rewolucję w sposobach nauczania w polskim systemie oświaty. Nie zabrakło w jego „portfelu inicjatyw edukacyjnych” szkół (podstawowych, gimnazjum) gdzie rozwój i kształcenie Nauczycieli jest równie ważne jak kształcenie dzieci i zabieranie we wspólną podróż jaką jest rozwój Rodziców.


 

11023404ar

Dr Paweł R. Wiącek 

Członek Rady Fundacji

Paweł Wiącek ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w  1982r. na którym następnie w 1986r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Swoją karierę rozpoczynał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, aby następnie w sektorze prywatnym doradzać wielu polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom. W 1993 roku założył kancelarię prawną , którą prowadzi pod szyldem PRW Legal.

Pełnił liczne funkcje w zarządach oraz radach nadzorczych spółek, w tym spółek indeksowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 1994 – 1996 członek Rady Nadzorczej TUiR WARTA S.A., w latach 1994 – 2003 członek Rady Nadzorczej LuxMed Investment S.A., w latach 1998 – 2002 członek Rady Nadzorczej LuxMed Spółka z o.o., w latach 2004-2007 członek Rady Nadzorczej Leasco S.A.

W 2010 został współtwórcą holdingu oraz dyrektorem działu prawnego PRW Corporate Services Sp. z o.o.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych i transakcjach typu M&A. W trakcie ponad 20 letniej działalności doradzał w wielu transakcjach gospodarczych przeprowadzanych na rynku polskim i europejskim.

Włada trzema językami obcymi, niemieckim, angielskim i rosyjskim. Posiada patent instruktora żeglarstwa PZŻ oraz certyfikat instruktora nurkowania PADI.