Uczniowie, Studenci, Absolwenci

Fundacja Rozwoju Studentów wspiera wszelkie inicjatywy o charakterze naukowym, sportowym i kulturalnym realizowane przez uczniów, studentów i absolwentów uczelni wyższych. Jeśli planujesz przedsięwzięcie, które wymaga wsparcia finansowego, merytorycznego lub organizacyjnego – napisz do nas!

Komu pomagamy? 

Udzielamy wsparcia wszelkim podmiotom, które zainteresowane są realizacją działań mieszących się w celach statutowych fundacji. Naszą działalność w szczególności skupiamy w obszarze uczelnianych organizacji studenckich, samorządów uniwersyteckich oraz stowarzyszeń zrzeszających studentów. Działamy także na rzecz indywidualnych osób lub grup nieformalnych realizujących przedsięwzięcie z zakresu promocji przedsiębiorczości, nauki, kultury lub sportu. Nasze wsparcie kierowane jest do młodzieży uczącej się, studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, a w szczególności do organizacji non profit.

Students writing at high-school exam teens study

W jaki sposób pomagamy?

Fundacja w zależności od potrzeb wnioskodawcy oraz swoich możliwości udziela wsparcia finansowego, merytorycznego lub organizacyjnego.

Niejednokrotnie zdarzało się, że angażowaliśmy do współpracy przy projektach zewnętrznych nasz Partnerów, dlatego zwracamy uwagę na możliwość udzielenia Państwu pomocy w nawiązaniu kontaktów z sektorem prywatnym. Przedstawiciele świata biznesu pozostają bardzo otwarci na współpracę ze środowiskiem akademickim – pamiętają o tym, że niegdyś też byli studentami i chętnie dzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem.

Jak wnioskować o wsparcie?

Prosimy o składanie wniosków poprzez „Wirtualne Biuro” dostępne na naszej stronie. We wniosku należy określić charakter przedsięwzięcia, jego cel, sposób realizacji, korzyści społeczne, harmonogram oraz wnioskowane wsparcie. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie w terminie 21 dni przez Zarząd Fundacji, a kryteria oceny zależą od charakteru przedsięwzięcia.

Fundacja Rozwoju Studentów skupia szczególną uwagę na wspieraniu:

  • konwentów i konferencji o charakterze naukowym, sportowym lub kulturalnym,
  • projektów związanych z promocją przedsiębiorczości i aktywizacją zawodową,
  • zjazdów kół naukowych,
  • wydarzeń sportowych,
  • innowacyjnych projektu z zakresu nowoczesnych technologii,
  • wszelkich innych inicjatyw uczniowskich i studenckich z zakresu promocji przedsiębiorczości, nauki, kultury lub sportu.

Gorąco zachęcamy do współpracy!