Nawiązanie współpracy

Fundacja Rozwoju Studentów współrealizuje swoje cele statutowe przy wsparciu osób fizycznych, przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych i innych organizacjami non profit. Duże zainteresowanie działalnością Fundacji Rozwoju Studentów wymaga od nas stałego poszukiwania nowych Partnerów pośród podmiotów prywatnych i podmiotów publicznych.

Business handshakeDotychczasowa współpraca z Partnerami pozwoliła nam udzielić obszernego wsparcie dla studentów i ich organizacji w formie pomocy organizacyjnej, merytorycznej, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięć oraz pomocy w uzyskania niezbędnych funduszy i świadczeń od niepowiązanych podmiotów.

Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami nawiązania współpracy z Fundacją Rozwoju Studentów. Szczegółowe informacje o sposobach współpracy znajdują się w zakładkach „Program Partnerski” oraz „ Uczniowie, Studenci, Absolwenci”

Gorąco zachęcamy do kontaktowania się z nami w kwestiach dotyczących współpracy po przez „Wirtualne Biuro”.