Kontakt

Jeżeli chcesz się skontaktować z nami przejdź do zakładki Wirtualne Biuro

FIO 2016


Fundacja Rozwoju Studentów

Depositphotos_12157703_s

ul. Adama Branickiego 11 / 32 02-972 Warszawa, Polska

T: (+48) 22 651 86 30

F: (+48) 22 651 86 29

@: biuro@rozwojstudenta.pl

NIP: 9512388489 REGON: 360760373

Numer konta PKO BP: 76 1020 1068 0000 1902 0269 0014
Fundacja zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000542342